Kalenteri  –––––   joulukuu 2018

matiketopelasu

26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

30.12.

1.12.

2.12.

3.12.

4.12.

5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

30.12.

31.12.

1.12.

2.12.

3.12.

4.12.

5.12.

6.12.

Hae sivustolta

–––––
Vuokrausehdot

1. Vuokralainen maksaa Musiikkikeskukselle vahvistetun hinnaston tai Musiikkikeskuksen tekemän tarjouksen mukaisen vuokran. Musiikkikeskuksella on niin halutessaan oikeus periä kyseinen korvaus jo tässä sopimuksessa tarkoitetun tilaisuuden aikana. Jos Musiikkikeskus ei halua tätä oikeutta käyttää, korvaus tullaan perimään tilaisuuden jälkeen toimitettavalla laskulla. Mikäli vuokralainen laiminlyö laskun suorittamisen eräpäivään mennessä, peritään laskun määrälle kulloinkin voimassa oleva korko.

2. Musiikkikeskus voi periä ennakkomaksun. Sopimus ei sido Musiikkikeskusta, ellei vuokralainen suorita Musiikkikeskukselle ennakkomaksua, joka huomioidaan lopullisessa laskussa vuokralaisen hyväksi. Tilaisuuden mahdollisesti peruuntuessa  ennakkomaksua ei palauteta.

3. Musiikkikeskuksella on oikeus hinnanmuutokseen.

4. Vuokralainen sitoutuu suorittamaan tilaisuuden luonteesta johtuvat Musiikkikeskuksen hankkimien lisäjärjestysmiesten palkat.

5. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka vuokralaisen esiintyjät tai yleisö aiheuttavat Musiikkikeskuksen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingolta vuokraamaansa kalustoa. Avotulen ja pyrotekniikan käyttö Musiikkikeskuksessa on kielletty (Mul 21.3.89 § 49). Avotulen käyttö koskee myös kynttilöiden polttamista ja tupakointia näyttämöllä. Mikäli savutehosteita halutaan käyttää, asiasta on etukäteen sovittava Musiikkikeskuksen virastomestarin tai tekniikasta vastaavan henkilön kanssa.

6. Vuokralainen on oikeutettu tuomaan instrumenttinsa sekä kalustonsa konserttitaloon. Tilaisuuden edellyttämät järjestelytunnit laskutetaan hinnaston mukaisesti.

7. Vuokralaisella ei ole oikeutta televisioida tilaisuutta ilman vuokranantajan lupaa.

8. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Oulun Musiikkikeskuksen suostumusta.

9. Vuokralainen ei ole oikeutettu ilman Musiikkikeskuksen lupaa tekemään minkäänlaisia muutostöitä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset rakennelmat voidaan rakentaa ja pystyttää Musiikkikeskuksen luvalla ja valvonnassa.

10. Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan tilaisuuden pitämiseen tarvittavat viranomaisen luvat.

11. Mikäli vuokralainen peruuttaa vuokrauksen tai muun tilavarauksen veloitetaan peruutusmaksua seuraavasti:
Aika peruutuspäivästä tilaisuuteen
30–7 päivää: 40 % (minimivuokrasta)
6 tai vähemmän: 50 % (minimivuokrasta)

12. Vuokralaisen pyynnöstä ulkopuoliselta välitettävistä palveluksista tai vuokrattavista lisälaitteista veloitetaan todelliset kustannukset lisättynä 15% hoitoprovisiolla.

13. Musiikkikeskuksessa ei ole sisätupakointimahdollisuutta.

14. Kaiken tarjoilun Musiikkikeskuksessa hoitaa Musiikkikeskuksen kahvion ravintolanpitäjä. Jos on omia takahuonetarjoiluja, ne voivat olla vain varatuissa pukuhuoneissa, ei kahvion tiloissa eikä kahvion alueella.

15. Vuokralainen sitoutuu käyttämään Musiikkikeskuksen palkkaamaa henkilökuntaa ja vuokralainen sitoutuu
noudattamaan Musiikkikeskuksen henkilökunnan ohjeita talon, sen laitteiden ja kaluston käyttöä koskevissa asioissa.

16. Normaali siivous sisältyy tilojen vuokriin, normaalia suuremmasta siivouksesta laskutetaan
todellisten lisäkustannusten mukaan.

17. Ticketmaster hoitaa Musiikkikeskuksen lipunmyynnin. Madetojan salissa istumapaikkoja on 816 + 6 pyörätuolipaikkaa. Kaikki paikat mukaan lukien pyörätuolipaikat myydään pohjakartalta. Musiikkikeskuksen vuokralainen ja Ticketmaster sopivat kaikkien lippujen hinnoittelun, myös pyörätuoliasiakkaan saattajan lipun hinnan keskenään. Vuokralainen myöntää Musiikkikeskukselle oikeuden seurata tapahtumansa myynnin etenemistä Ticketmasterin pohjakarttanäkymän avulla. Jos vuokralainen tarvitsee ovilippumyynnin tilaisuutensa hän voi järjestää ovimyynnin itse tai tilata ovimyynnin  ja - myyjän Musiikkikeskuksesta. Ovimyynnin tarve on ilmoitettava viimeistään 1 viikko ennen tapahtuman alkua. Musiikkikeskus toimittaa pohjakassan 200€ sekä hoitaa lipunmyynnin omilla laitteilla käyttämällä Ticketmasterin lipunmyyntiohjelmaa. Ovimyynti alkaa 1 tunti ennen tilaisuuden alkua. Ticketmaster tilittää vuokralaiselle ovimyynnin tuoton.

18. Vuokralainen luovuttaa Musiikkikeskuksen omaan käyttöön 4 paikkaa riviltä 13 (paikat 460-463). Vuokralainen myöntää Musiikkikeskukselle luvan tulostaa itse liput Ticketmasterin järjestelmästä.

19. Oulun Musiikkikeskuksen ovi- ja naulakkopalvelut tuottaa Securitas Oy. Musiikkikeskuksen vuokraaja tilaa itse ovi- ja naulakkopalvleut suoraan Securitas Oy:ltä. Madetojan salin aulan narikkamaksu on käteismaksu 3€. Securitas Oy järjestää paikalle pohjakassan ja kuitit asiakkaille. Securitas Oy kerää asiakkailta narikkamaksut ja tilittää narikkatulot Musiikkikeskuksen vuokraajan nimeämälle henkilölle paikan päällä tapahtumapäivänä.

20. Sopimuksessa johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Oulun raastuvan oikeudessa.

21. Laskutus tapahtuu Oulun kaupungin yleisen käytännön mukaisesti.